9.09.15

Sindi Linnavolikogu istung toimub 10. septembril 2015 kell 14.00

Sindi linnavalitsuse saalis, Pärnu mnt 12, Sindi.

 

PÄEVAKAVA:

1. Ostueesõigusest loobumine

Eelnõu   Seletuskiri

2. Sindi Gümnaasiumi arengukava kinnitamise ja täitmise aruandmise kord

Eelnõu  ja seletuskiri

3. Sindi linna 2015. aasta eelarve II lisaeelarve I lugemine

Eelnõu   Seletuskiri    Koondeelarve

4. Sauga valla üldplaneeringu kooskõlastamine

Eelnõu  ja seletuskiri

5. Varaliste kohustuste võtmine (omaosaluse tagamine KIK projektile)

Eelnõu ja seletuskiri

Vaheaeg

6. Sindi linna 2015. aasta eelarve II lisaeelarve II lugemine, vastuvõtmine.

7. INFO

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM