10.märtsi 2016 volikogu istung

7.03.16

Sindi Linnavolikogu istung toimub 10. märtsil 2016 kell 14.00
Sindi linnavalitsuse saalis, Pärnu mnt 12, Sindi.


PÄEVAKAVA:

1. Sindi Linnavolikogu 12. november 2015 otsuse nr 77 „Sademevee eest tasumine" muutmine
Eelnõu ja seletuskiri

2. Sindi Linnavalitsuse teenistujate palgajuhendi muutmine
Eelnõu ja seletuskiri

3. Sindi Linnavolikogu 14.03.2013 määruse nr 56  „Sindi Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord" muutmine
Eelnõu ja seletuskiri


4. Sindi Linnavolikogu 11.06.2015 määruse nr 27 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine" muutmine
Eelnõu ja seletuskiri

5. Sindi Linnavolikogu 15. detsembri 2011. a määruse nr 33 "Sindi linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord" muutmine
Eelnõu ja seletuskiri

6. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord
Eelnõu ja seletuskiri

Vaheaeg

7. Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühine jäätmekava aastateks 2016-2021 kehtestamine
Eelnõu ja seletuskiri      Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühine jäätmekava aastateks 2016-2021

8. Ühissõidukipeatuste nimede määramine
Eelnõu   Seletuskiri    Ühissõidukipeatuste  nimekiri

9. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (tänavad)
Eelnõu   Seletuskiri

10. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (hooned ja rajatised)
Eelnõu   Seletuskiri

11. INFO
 

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM