3.12.15

Sindi Linnavolikogu istung toimub 10. detsembril 2015 kell 14.00

Sindi linnavalitsuse saalis, Pärnu mnt 12, Sindi.

 

PÄEVAKAVA:

1. Sindi linna 2016. aasta eelarve I lugemine.

Eelarve projekt      Seletuskiri

2. Ühekordsete täiendavate sotsiaaltoetuste maksmine

Eelnõu ja seletuskiri

3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Eelnõu   Seletuskiri   

4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (pargid ja rohealad)

Eelnõu   Seletuskiri   

5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (kaldaalad)

Eelnõu   Seletuskiri    Asendiplaan (Linnuriik)     Asendiplaan (Silla)    Asendiplaan (Viira) 

6. Revisjonikomisjoni koosseisu muutmine

Eelnõu   Seletuskiri   

7. INFO

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM