Sindi Linnavalitsus võtab tööle sotsiaaltöö assistendi

Linnavalitsus on välja kuulutanud konkursi sotsiaaltöö assistendi leidmiseks. Sotsiaaltöö assistendi tööülesannete hulka kuulub informatsiooni andmine sotsiaalhoolekande saamise võimalustest ja tingimustest, sotsiaaltoetuste taotluste vastu võtmine, sisestamine STAR programmi. Töövaldkonnaga seotud dokumentide ja toimikute korrastamine ning hoidmine. Kodukülastused vastavalt vajadusele, koos sotsiaalnõuniku ja/või lastekaitsespetsialistiga. Teeb koostööd sotsiaalhoolekandega tegelevate asutuste ja organisatsioonidega ning osaleb aktiivselt võrgustiku koosolekutel. Kandideerijatel esitada 28. aprilliks 2016 avaldus koos kinnitusega, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele, elulookirjeldus või CV, haridust tõendava dokumendi koopia.
Nõutavad dokumendid esitada postiga Sindi Linnavalitsusele aadressile Pärnu mnt 12, 86705 Sindi või digitaalselt e-posti aadressile sindi@sindi.ee, märgusõna "Sotsiaaltöö assistent".
Konkursi täpsemate tingimustega saab tutvuda avaliku teenistuse veebilehel.

 

Vastavalt Avaliku teenistuse seadusele avaldatakse alates 01.04.2013 kõik avalikud konkursid ametiasutuse ja avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

 

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM