Uudised

« Tagasi

Ülevaade 4. aprilli 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati:
• lugeda ajavahemikul 31.07.2017- 28.02.2018 korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kinnistu aadressil Veski 1a, Sindi.
• eraldada märtsis 2017 hooldajatoetust kogusummas 311,88 eurot.
• eraldada vajaduspõhist peretoetust aprillis 2017 kogusummas  495 eurot.
• kuulutada välja lihtmenetlusega hange „Sindi Vana ja Uue kalmistu puuhooldustööd " ja kinnitada hanketingimused. Kehtestati puuhooldustööde läbiviimiseks järgmised tingimused:
Hoolduslõikusega eemaldatakse puittaimestiku hindamisega määratud puude (186 tk) võrast kõik kuivanud ja ohtlikud oksad ja teostatakse ohtlike puude raied (68 tk) ning paigaldatakse tugivööd viiele puule. Puude võrahooldust, raiet ning tugivööde paigaldust võib läbi viia ainult kehtivat arboristi kutsetunnistust omavad arboristid.