Uudised

« Tagasi

Ülevaade 31. oktoobri 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati:
• väljastada kasutusluba lähiaadressil Kuldnoka tn 10, Sindi linn (katastri tunnus 74101:006:0117) püstitatud elamu kasutuselevõtuks.
• tunnistan kehtetuks Sindi linnavalitsuse 28.02.2017 korralduse nr 62 ja nimetada Sindi linna alaealiste komisjoni koosseis: komisjoni sekretär - Anu Eisenschmidt (sotsiaalnõunik).
Komisjoni liikmed - Merike Teder (politsei esindaja), Ilona Veike (hariduse ning tervishoiu esindaja),
Karet Akkaja (linnavolikogu esindaja), Gerlin Kõre (lastekaitsespetsialist), Mart Tõnismäe (haridus- ja kultuurinõunik) ja Helle Vent (Sindi ANK juhataja).
• eraldada novembris 2017 hooldajatoetust kogusummas 240,30 eurot.
• eraldada esimese klassi astuja toetust oktoobris 2017 summas 35 eurot.
• eraldada vajaduspõhist peretoetust novembris 2017 kogusummas 180 eurot.