Uudised

« Tagasi

Ülevaade 28. veebruari 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati:
• eraldada toetust järgmistele mittetulundustegevuse projektidele:
„Kulumaterjalide täiendamine" 425 eurot. Taotleja MTÜ Sindi Mudelisport, esindaja Johannes Mets.
„Võistlustrikoode soetamine" 305 eurot. Taotleja MTÜ Rand, esindaja Kauri Mitt.
„Pärimusmuusika nädal Sindi Muusikakoolis" 330 eurot. Taotleja Seltsing Sindi Muusika, esindaja Merike Teppan-Kolk.
„Sindi võimlemispidu ja võistlused 2017" 400 eurot. Taotleja Seltsing Kullem, esindaja Helle Vent.
• väljastada kasutusluba Sindi linnas, lähiaadressil Tihase tn 6 kinnistule (katastri tunnus 74101 : 006 : 0105), püstitatud elamu kasutuselevõtuks.
• kehtestada J. C. Wöhrmanni tn alleepuude (100 tk) hoolduslõikuseks järgmised tingimused:
• Hoolduslõikusega kujundatakse puudele ca 2 meetrise läbimõõduga ümarvõrad ja kujunduslõikust võib läbi viia ainult kehtivat arboristi kutsetunnistust omav(ad) arborist(id) ning kuulutada välja lihtmenetlusega hange „J. C. Wöhrmanni puiestee puude hoolduslõikus" ja kinnitada hanketingimused.
• kinnitada kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste ning hariduse edendamisega seotud tegevuste ja projektide hindamise komisjoni koosseis alljärgnevalt: Sirje Nõmm, Kauri Mitt, Birgit Kuusk, Mart Tõnismäe, Anneli Uustalu, Viktor Kaarneem, Mirko Reiman. Tunnistada kehtetuks Sindi Linnavalitsuse 18.10.2016 korraldus nr 395 „Mittetulundustegevuse projektide hindamise komisjoni koosseisu kinnitamine".
• tunnistan kehtetuks Sindi linnavalitsuse 17.01. 2017 korralduse nr 16 ning nimetan Sindi linna alaealiste komisjoni koosseisu: komisjoni sekretär -  Anu Eisenschmidt (sotsiaalnõunik). Komisjoni liikmed: Merike Teder (politsei esindaja), Ilona Veike (hariduse- ning tervishoiu esindaja), Karet Akkaja (linnavolikogu esindaja), Natalja Zadunaiskaja-Kiviselg (lastekaitsespetsialist), Mart Tõnismäe (haridus- ja kultuurinõunik), Helle Vent, (Sindi ANK juhataja).