Uudised

« Tagasi

Ülevaade 28. märtsi 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati:
• kinnitada lapsehoiuteenuse taotlemise vorm vastavalt lisale 1 ning sotsiaalteenuste rahastamise taotlemise vorm vastavalt lisale 2.
• võtta vastu Raho Forell detailplaneering. Majandusteenistusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek ajavahemikul 17.04. – 01.05.2017.