Uudised

« Tagasi

Ülevaade 24. oktoobri 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati:
• määruse „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord" ja projektide hindamise komisjoni 20.10.2017.a koosoleku protokolli alusel eraldada toetust projektile „Varude täiendamine spordiklassi mudelitele" 450 eurot. Taotleja MTÜ Sindi Mudelisport, esindaja Johannes Mets.
• eraldada mittetulundustegevuse toetust projektile „Sindi Muusikakooli talvelaager" 400 eurot. Taotleja Sindi Muusikakool, Merike Teppan Kolk. Pprojektile „Pühapäevakooli õppereis Heimtali" otsustati eraldada 170 eurot, taotleja MTÜ Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Sindi Kogudus, esindaja Alice Laanemaa ja projektile „Osalemine Ullo Toomi kontserdi proovidel ja mälestuskontserdil" 115 eurot. Taotleja Naisterühm Murueided, esindaja Tõnis Tapupere.
• eraldada Tantsukool WAF Dance õpilaste Andre Aadamsoo ja Merko Sõber, sõidukulude katmiseks 23.-25. novembril 2017 Klaipedas toimuva festival/konkursi „Lithuanian Cup  2017"summas 150 eurot.
• määrata linnapea Rein Ariko põhipuhkuse ajaks, so alates 27.10.2017 kuni 12.11.2017 linnapea ülesandeid täitma abilinnapea Mirko Reiman.
• tunnistada riigihankele  „Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Sindi linnas" kvalifitseerunuks ja hankele vastavaks järgmised pakkujad:  Eesti Keskkonnateenused AS (reg. kood: 10277820) ja Ragn-Sells AS (reg. kood: 10306958).
Edukaks pakkumuseks tunnistati Eesti Keskkonnateenused AS pakkumus kogumaksumusega 10 eurot (segaolmejäätmete veo 1 (ühe) m³ hind + konteinerite rendihindade kogusumma ühes kuus koos käibemaksuga), kui kõige madalama kogumaksumusega (maksumus koos käibemaksuga) pakkumus.
• lubada raiuda Leevikese tn 16 kinnistul kogu isetekkeline puittaimestik (kased, lepad läbimõõduga kuni 15 cm) kinnistu korrastamise eesmärgil.
• lubada raiuda Muraka tn 13 ja Muraka tänava vahelisel alal kuus kaske, puud kasvavad kraavis ning on osaliselt kaldu elamute suunas.
• lubada raiuda Vahtra tn 12 kinnistu ja Vahtra tänava vahelisel alal üks kask, puu on osaliselt kuivanud ja murdumisohtlik.
• eraldada linna reservfondist 74 250 eurot alljärgnevalt:
Linnapea koondamishüvitiseks 16 000 €, ametnike koondamishüvitiseks 36 000 €, tänavavalgustuse elektrikuludeks 9 000 €, raamatukogu palgafondi täpsustuse vahe 700 €, muuseumi palgafondi täpsustuse vahe 150 €, Sindi Muuseumi osalemine ühisnäituse „100 artefakti Pärnumaalt" omaosaluseks 1 000 €, kultuuriüritused - Aasta tänupidu, 1.advent, Eakate jõulupidu, Aastalõpupidu ning ilutulestik 8 200 € ning õpilasveo 2016.aasta septembrikuu eriliinide eest tasumiseks 3 200 €.