Uudised

« Tagasi

Ülevaade 21. veebruari 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati:
• kehtestada Karja tn 24 detailplaneering.
• määrata Pärnu maakonnas Sindi linnas riigitee 59 Pärnu-Tori km 5,993-12,143 rekonstrueeritava lõigu  lähiaadressiks 59 Pärnu-Tori tee lõik 6 ja sihtotstarbeks transpordimaa 100 % ning nõustada maaüksuse 59 Pärnu-Tori tee lõik 6 riigi omandisse jätmisega, mille pindala on 529 m².
• eraldada veebruaris 2017 toimetulekutoetust 3337,75 eurot.
• lugeda Rein Ariko tagasiastunuks osaühingu Sindi Majavalitsus nõukogust ning tema OÜ Sindi Majavalitsus nõukogu liikme õigused ja kohustused lõppenuks 23.01.2017.
• lugeda Rein Ariko tagasiastunuks osaühingu Sindi Vesi nõukogust ning tema OÜ Sindi Vesi nõukogu liikme õigused ja kohustused lõppenuks alates 23.01.2017.
• Linnasekretär Birgit Kuusk tutvustas linnavalitsuse liikmetele Sindi Lasteaia hoolekogu pöördumist linnavalitsuse poole. Nimelt 28.11.2016 hoolekogu istungil otsustati teha linnavalitsusele ettepanek 2017 aastal lasteaed sulgeda juuli kuu kahel viimasel nädalal seoses vähese kohakasutusega ning hooldustööde vajalikkusega.
Linnavalitsus otsustas küsida Sindi Lasteaia hoolekogult täpsustusi suvise kohakasutuse kohta - kui palju lapsi on juuni-juuli-august lasteaias (mitme lapsega rühmad). Samuti soovisid linnavalitsuse liikmed teada, kuidas lahendatakse nende laste koha vajadus, kelle vanematel ei ole võimalik last koju jätta.