Uudised

« Tagasi

Ülevaade 21. märtsi 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati:
• väljastada kasutusluba Sindi linnas, lähiaadressil Kirsi tn 9 katastriüksus (katastri tunnus 74101:003:0247), ümberehitatud ja laiendatud  aiamaja elamuna kasutusele võtmiseks.
• väljastada raieluba Sindi Kommunaalile ja lubada raiuda Mänguvälja tn 6 kinnistu ja Mänguvälja tänava vahelisel alal asuvad kolm harilikku pärna. Kaks puud on ohtlikult kaldu sõidutee poole, üks puu on kuivanud ja murdumisohtlik.
• eraldada märtsis 2017 toimetulekutoetust ühtekokku summas 3262,86 eurot.
• eraldada toetust Sindi Spordiklubile Kalju 114 eurot transpordikulude katteks, seoses Eesti Noorte Meistrivõistlustega klassikalises tõstmises Abja-Paluojal 17.-19. märts 2017.a. 
• eraldada toetust Sindi tantsurühmale „Murueided" 120 eurot transpordikulude katteks, seoses 09. aprillil 2017 Vändras toimuvate VIII Oma Tantsu Päevadega.
• eraldada linna reservfondist toetust 200 eurot, millele lisanduvad maksud, „Teeliste kirikud" projekti toetuseks. Taotluskirja kohaselt, mille esitasid projekti „Teeliste kirikud" ja Eesti Kirikute Nõukogu esindajad, uut hooaega alustab Eesti Kirikute Nõukogu kultuuriturismialane projekt "Teeliste kirikud". Projekti toetamisel on hea võimalus rõhutada oma kaasatust linna, kohaliku kogukonna, valla ja maakonna turismi- ja kultuuriellu ning anda oma panus riigi ning koguduste vahelise koostöö edendamiseks. Projekti tulemina valmib „Teeliste kirikud" teatmik (tiraaž 20 000) ja veebikeskkond, millesse koondatud informatsioon annab turistile hea ülevaate suveperioodil pikemalt avatud Eesti pühakodadest. Teatmikke jagatakse tasuta võimalikult laialdaselt üle kogu Eesti kirikutes ja turismiinfopunktides.