Uudised

« Tagasi

Ülevaade 10. oktoobri 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati:
• nimetada Sindi Lasteaia hoolekogusse Sindi Linnavalitsuse esindajana Mart Tõnismäe ja kinnitada Sindi Lasteaia 2017/2018 õppeaasta hoolekogu koosseis järgmiselt:
Tanel Kämbre - „Puhhide" lasteaiarühma esindaja, Gert Priivits - „Tibude" rühma esindaja, Eliise Käosaar - „Sipsikute" rühma esindaja, Tiiu Vaino - „Midrilinnu" rühma esindaja, Liina-Aina Veskilt - „Mürakarude" rühma esindaja, Mati Soolo - „Naerukildude" rühma esindaja, Getri Tõntsel - „Krõlli" rühma esindaja, Klair Luup - „Pesamunade" rühma esindaja, Marion Krimses - „Nublude" rühma esindaja, Merje Vaino - „Mesimummi" rühma esindaja, Margot Kalde - „Lepatriinude" rühma esindaja, Kristina Mihhailova - „Päikesejänku" rühma esindaja, Alice Laanemaa - „Rõõmuraasude" rühma esindaja, Kairi Rinaldo – õpetajate usaldusisik, Aime Kauge - õpetajate esindaja, Ülle Ots - õpetajate esindaja.
• kehtestada Raho Forell detailplaneering. Kalamaja tee 1 ja 3 katastriüksuste (katastritunnused 7401:001:0091; 74101:001:0089) detailplaneeringu suuruseks on ca 1,9 ha. Planeeringu eesmärk oli välja selgitada tehnilised ja keskkonnaalased võimalused ja vastuolud planeeritaval maa-alal kalaseirehoone püstitamiseks, et sellega võimaldada õiguspärastada Kalamaja tee 1 katastriüksusele juba püstitatud hoone ning peasissekäigu juurde ühe uue laohoone püstitamise võimalus ning teostada kahe katastriüksuse vahelise piiri korrektuur selliselt, et kogu õiguspärastatav hoone paikneks ainult Kalamaja tee 1 katastriüksusel.
• eraldada oktoobris 2017 pensionäride ühekordset sotsiaaltoetust summas 10 520 eurot.
• lubada raiuda ja väljastada raieluba Mänguvälja tn 5 kinnistul ühe kuivanud ja kahjustunud kase raiumiseks.
• lubada raiuda ja väljastada raieluba Pärnu mnt 14 kinnistuga piirneval alal ühe kuivanud saarepuu raiumiseks.