Uudised

« Tagasi

Tegevustoetuste esitamise tähtaeg läheneb!

Sindi linnavalitsus võtab mittetulundusühingutelt ja seltsidelt vastu taotlusi tegevustoetuse saamiseks. Tegevustoetuse saamiseks tuleb esitada Sindi linnavalitsusele vormikohane taotlus hiljemalt 1. novemberiks 2017.
Tegevustoetust saavad taotleda Sindi linnas tegutsev mittetulundusühingud ja seltsingud, mille põhikirjaliseks eesmärgiks on Sindi linna elanikele suunatud tegevus spordi, noorsootöö, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö ja tervise edendamiseks.
Tegevustoetus on ühenduse igapäevase tegevuse korraldamiseks (ka. vahendite soetamiseks), ühistegevuseks, tegevuse tutvustamiseks ja ühenduse jätkusuutlikkuse tagamiseks eraldatav toetus.
Tegevustoetust makstakse mittetulundusühingule ja seltsingule, mis on tegutsenud aktiivselt Sindi linna haldusterritooriumil vähemalt ühe aasta.