Uudised

« Tagasi

Õpetajate päeva tänuõhtul tunnustati linna pedagooge

Läinud reedel, 6. oktoobril, kogunesid Sindi Seltsimajja Sindi linna haridustöötajad, austamaks linna haridusasutuste aasta õpetajaid.
Tänuõhtul osalejatele pakkus meeleolumuusikat akordioniõpetaja Andrus Ostrov Pärnu Kunstide Majast ning vahepalu esitas tänuõhtul Pärnu Kunstide Maja akordioni ansambel "Lustige" õpetaja Reet Nurmingu juhendamisel.
Õhtu juhatas sisse linna haridus- ja kultuurinõunik Mart Tõnismäe. Tänusõnad õpetajatele ütles linnapea Rein Ariko, kes muuhulgas ütles: „Tänane üritus on pühendatud teile, kelle tööd tõenäoliselt enamus õpilasi suudab väärtustada ajas. Olete te ju ühed kiuslikud inimesed kes räägivad kohustustest, ülesannetest, nõuavad ja kontrollivad. Mulle see küll ei meeldinud. Nüüd tagasi vaadates tunnen, et vähe oli kõike seda. Katsuge vastu pidada selles areneva demokraatia maailmas, kus kõik saavad järjest rohkem õigusi, ka õpilased. Õigused on head, aga veel parem, kui enne nende saamist on saadud ka teadmised, kuidas õigusi kasutada.
Aabitsas ei ole pikad jutud. Soovin teile jõudu teadmiste andmise ja vahel ka nende sissesurumise raskel teel. Tänane päev on tähelepanuväärne veel seepärast, et nüüd pikemat aega ei tervita teid õpetajate päeva puhul enam iseseisva Sindi linna linnapea, aga tervitab Tori vallavanem." Linnapea meenutas, et Sindi linn on olnud Pärnu linna osa 34 aastat….
Rein Ariko avaldas siiski lootust, et saalis istub ka rahvast, kes saavad kuulata uuesti Sindi linnapea tervitust.
Linna tänukirjad ja kaunid lillekimbud andsid õpetajatele üle linnavolikogu esimees Toomas Asi ja linnapea Rein Ariko. Mart Tõnismäe kandis ette kokkuvõtte kolleegide arvamustest tänavu pärjatud õpetajatele.
Sindi Lasteaia õpetajatest pälvisid tunnustuse:
Kadi Reiu – kes on Sindi Lasteaias töötanud juba 44 aastat! Õpetaja tugevaks küljeks on kodulugu ning keel ja kõne. Palju kasutab ta dramatiseeringuid, ümberjutustamist, laua- ja tubateatrit, mitmesuguseid sõnaseletusmänge, õppekäike kogemuste saamiseks. Ta lähtub laste huvidest ja vajadustest ning arvestab neid töötamisel erinevates vanustes lastega. Hea koostöö on Kadi Reiul ka lastevanematega.
Marina Bobulis - töötab Sindi lasteaias venekeelse liitrühma õpetajana ja seda juba 14 aastat. Ta on tagasihoidlik ja kohusetundlik õpetaja, keda iseloomustab põhjalikkus. Lastega töötamisel järjekindel, nõudlik, rahulik, sõbralik.
Valdab hästi loodusteemasid, kus õppetegevustes on lapsed ise uurijad-vaatlejad-avastajad. Õpetaja tugevaks küljeks on eesti keele õpetamine, kes on oma kogemusi eesti keele õpetamise osas tutvustanud maakonna lasteaedade juhtidele, õpetajatele ja rühma lapsevanematele.
Lapsevanemad hindavad teda ja arvestavad tema soovitustega.
Piia Veeroja - töötab Sindi Lasteaias alates.2014. aasta augustist. Õpetaja valdab eriti hästi loodusteemasid, kus õppetegevustes on lapsed ise uurijad-vaatlejad-avastajad. Piia Veeroja on lasteaia 5 – 7 a laste loodusringi ja robootikaringi juhendaja, kelle tugevaks küljeks on ka kunstitegevused, kasutades palju erinevaid tehnikaid. Piia laste kunstitööd on heal tasemel ja on saavutanud auhinnalisi kohti erinevatel konkurssidel.
Sindi Gümnaasiumi pedagoogitest tunnustati:
Kerdi Mihhailova - töötab Sindi Gümnaasiumis matemaatikaõpetajana alates 2015. aastast.
Oma õpilastele püüab Kerdi Mihhailova heade matemaatikateadmiste kõrval anda ka loogilise mõtlemise võimet. Mitmed tema õpilased on edukalt osalenud matemaatikaolümpiaadidel.
Merike Lilleleht - töötab algklasside õpetajana Sindi Gümnaasiumis alates aastast 2016. Õpetaja eesmärgiks on õpilaste mitmekülgse arengu soodustamine sobiva keskkonna , erinevate metoodiliste võtete, väärtuskasvatuse printsiipide ja isikuomaduste kujundamise kaudu. Merike Lilleleht on südamlik, elutark, hooliv, empaatiline, samas õiglane ja tõeline autoriteet ning on töös lastega julgustav, innustav ja toetav.
Viive Taaler - töötab Sindi Gümnaasiumis aastast 2011 päevakoristaja-garderoobihoidjana. Ta on hea suhtleja ja teistega arvestav, kes oskab märgata abivajajat ning kelle poole lapsed alatihti pöörduvad oma murede ja probleemidega. Lisaks õpilaste abistamisele tegeleb ta samuti kasvatustööga, juhib tähelepanu viisakale käitumisele, olles ise eeskujuks. Talle usaldatud ülesanded saavad alati kohusetundlikult täidetud.
Marje Tilk - Sindi gümnaasiumi muusikaõpetaja, kes on õpetanud lapsi laulma juba 2008. aastast. Lisaks tundide andmisele on Marje Tilk kooli solistide- ja mudilaskoori ringijuhendaja. Mitmed tema õpilased on edukalt esinenud erinevatel võistlustel ja konkursitel ning sel aastal osalesid tema juhendamisel kooli laululapsed XII noorte laulu- ja tantsupeol. Marje Tilk on väga pühendunud õpetaja, nõudlik ja järjekindel kõikides oma ettevõtmistes.
Sindi Muusikakooli õpetajatest tunnustati:
Helle Salumäe – on Sindi Muusikakoolis töötanud väikese vaheajaga kooli avamisest saati, pea 29 aastat. Helle Salumäe õpetab lastele solfedzot, tegeleb ettevalmistusklassidega ning töötab juba mõned aastad ka laulusolistide ja ansamblitega. Tema juhendatud lauljad ning ansamblid on edukad olnud erinevatel laulvõistlustel. Tema töö õpilastega on äärmiselt põhjalik, läbimõeldud ning sihipärane ja eesmärgistatud. Ta on õpilastele ja ka kolleegidele suureks eeskujuks oma tasakaalukuse, vitaalsuse ning äärmise põhjalikkusega. Ta on tõeline „maa sool", pühendunud õpetaja ning pikaajaliselt panustanud Sindi Muusikakooli arengusse ja tegevusse.
Sindi Avatu Noortekeskuse ringijuhendajatest-õpetajatest tunnustati:
Viljar Viik - juhendab mitmeid aastaid Sindi Avatud Noortekeskuse matka- ja keraamikaringi ning väljaõppinud tislerina on ta noortele õpetanud puutööd ja puuskulptuuride meisterdamist. Tema töös on alati näha värskeid ideid ja pühendumist oma tööle. Viljar Viik oskab leida kontakti ka kõige keerulisemate noortega, kellel on probleeme õppimise ja käitumisega.
Õpetajate tänuõhtu lõppes meeleoluka kontsertkavaga, kus astusid üles laulja Nele-Liis Vaiksoo, keda saatis klaveril helilooja ja muusik Olav Ehala.