Uudised

« Tagasi

Käsil on ettevalmistused nelja omavalitsuse ühinemiseks

Eelmisel neljapäeval ja reedel toimus Are, Sauga ja Tori valla ning Sindi linna ühisseminar. Ühisseminarile olid kutsutud nelja omavalituse ametnikud ja juhid, keda kokku pea 50 inimest. Ühisseminari eesmärgiks oli saada omavahel tuttavaks ja pidada plaane, kuidas võiks ühinenud omavalitsuses olla ülesanded jaotatud ja millised oleksid võimalikud juhtimise mudelid.

Esimesel päeval toimus ametnikevaheline tutvumine ja oma valla senise juhtimise hindamine. Kõikide omavalitsuste esindajad vaagisid oma valla plusse ja miinuseid. Peale esitluste ärakuulamist oldi naabrite suhtes juba palju teadlikumad. Teisel päeval keskenduti uue ja suurema valla ülesannete täitmisele ning võimalikele struktuurilahendustele. Töögruppide moodustamisel võeti aluseks ülesanded, mis kohalikul omavalitsusel seadusejärgselt tuleb täita. Mitu tundi arutamist, vaidlemist ja kompromisside tegemist ning juba saidki töögrupijuhid esitleda valdkonna eesseisvaid ülesandeid, nende täitmiseks vajaminevaid ametikohti ja võimalikku juhtimismudelit. Pakutud struktuurimudelid näitasid seda, et suuremal osal ametnikel on võimalus saada tööd ühinenud omavalitsuses, väike osa peab töö saamiseks läbima ümber- või täiendõppe ning mõned pikema staažiga ametnikud soovivad loobuda ja suunduvad vanaduspensionile. Kindlasti on ka mõned ametikohad, kuhu tuleb ametniku leidmiseks korraldada sise- või avalik konkurss. Veel arutleti ja kaaluti, kuidas jagada olemasolevates vallamajades ruumid nii, et vajalikud kabinetid ja töötamise kohad oleks valdkondadel olemas, avaldati arvamust teenuskeskuste komplekteerimise teemal.

Ühisseminaril tekkis osalejatel kindlustunne, et ametikohti jagub, praegused vallamajad jäävad kasutusse ja elanik saab oma teenused kätte elukohalähedasest teenuskeskusest.

Edu meile ühisvalla käivitamisel!

Kaie Toobal

Tori vallavanem