Teated

« Tagasi

Sindi Linnavalitsus kuulutab välja konkursi haridus- ja kultuurinõuniku ametikohe täitmiseks

Sindi Linnvalitsus kuulutab välja konkursi  haridus- ja kultuurinõuniku ajutise ametikoha täitmiseks (tähtajaline töökoht  ametniku  lapsehoolduspuhkusel viibimise ajaks).

Tööülesanded:
Sindi  linna haridus-, kultuuri- ja noorsootööasutuste töö koordineerimine ja kontrollimine.
Sindi  linna haridus- ja kultuuripoliitika väljatöötamisele, edasiarendamisele ja elluviimisele kaasaaitamine.
Linna  haridus- ja kultuuriasutuste koostöö koordineerimine ja korraldamine ning haridus- ja kultuurivõrgustiku suunamine ja arendamine.
Nõuded kandidaadile:
kõrgem pedagoogiline, infoteaduslik või kultuurialane haridus ja eelnev töökogemust hariduse või kultuuri alal;
põhjalikud teadmised oma töövaldkonnas;
tööks vajalike tehniliste vahendite, sealhulgas arvuti kasutamise oskus;
eestikeele oskus kõnes ja kirjas kõrgtasemel (vastab Vabariigi Valitsuse poolt määrusega ametnikule kehtestatud keele oskuse ja kasutamise nõuetele);
vene ja inglise keele oskus suhtlustasandil;
hea suhtlemis- ja eneseväljendamis oskus, tasakaalukus, korrektsus ja pingetaluvus;
oskus tööaega efektiivselt kasutada.
Kasuks tuleb:
avalikus teenistuses töötamise kogemus;
projektitöö kogemus;
isikliku sõiduauto kasutamise võimalus ametisõitudeks;
Palk: 1008,00
Kandideerijatel esitada 28. septembriks 2016. a avaldus koos omakäelise kinnitusega, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduse sätestatud nõuetele, motivatsioonikiri, elulookirjeldus või CV, tunnistuse või diplomi koopia vajaliku hariduse kohta. Nõutavad dokumendid esitada postiga Sindi Linnavalitsuse aadressile Pärnu mnt 12, 86705 Sindi või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile sindi@sindi.ee, märgusõna „KONKURSS".

Konkursi täpsemate tingimustega saab tutvuda avaliku teenistuse veebilehel.

 


Eelinfo

Mis toimub?

Statistika

Rahvaarv: 4142
Pindala: 5,01 km² km²
Koole: 1