Teated

« Tagasi

Avaldusi pensionäride ühekordse sotsiaaltoetuse saamiseks hakatakse vastu võtma 1. juulist

 

 

 

Teade

 

Vastavalt Sindi linnavolikogu määrusele „Sindi linna eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" on Sindi linna sellel aastal mitte tulu teeninud pensionäridel õigus taotleda ühekordset sotsiaaltoetust.

Toetust on õigus saada: vanaduspensioni -, täisealisel töövõimetuspensioni -, rahvapensioni saajal.

Toetuse saaja peab olema rahvastikuregistri andmetel Sindi linna elanik ning vastav registrikanne peab olema tehtud enne 1. jaanuari 2015. a. Samuti ei tohi taotleja olla saanud 2016. aastal maksustatavat tulu.

Taotlusi võetakse vastu Sindi linnavalitsuse tööaegadel alates 01. juulist kuni 30.septembrini 2016.

Hilisemaid taotlusi vastu ei võeta.


Eelinfo

Mis toimub?

Statistika

Rahvaarv: 4142
Pindala: 5,01 km² km²
Koole: 1