Sünni registreerimine

11.08.16
Lapse sünd registreeritakse vanema avalduse alusel esimese elukuu jooksul.
(Mõjuval põhjusel võib sünni registreerimise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni. Sel juhul tuleb ühendust võtta perekonnaseisuasutusega, kus sündi soovitakse registreerida ja teavitada asutust mõjuvast põhjusest.)

Sünni registreerimise avalduse võib esitada ükskõik millisele valla- või linnavalitsusele või maavalitsusele. Avalduse peab esitama lapse seaduslik esindaja (vanem või eestkostja) ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates perekonnaseisuasutusse isiklikult kohale tulles.

Sünni registreerimiseks esitatakse:
  • sünni registreerimise avaldus
  • meditsiiniasutuse tõend lapse sünni kohta
  • vanemate isikut tõendavad dokumendid
  • abieludokument, kui see ei ole kantud registrisse  (kui sündi registreerib üks omavahel abielus olevatest vanematest, siis peab kaasas olema teise vanema avaldus lapse nime soovist)
  • isaduse omaksvõtu avaldus isiklikult kohale ilmudes või notariaalselt tõestatud vormis.

Erandina võib esitada sünni registreerimise avalduse teabevärava Eesti.ee kaudu kui lapse vanemad on omvahel abielus ja tervishoiuteenuse osutaja tõend on haigla poolt esitatud elektrooniliselt rahvastikuregistrisse. Pärast sünni registeerimist teavitatakse avaldajaid teabevärava kaudu, millisest perekonnaseisuasutusest nad saavad soovi korral sünnitõendi.

 

Sünnitoetuse avaldus


Rohkem informatsiooni:
Sünni registreerimine ja nime valik
Siseministeerium
Pärnu Maavalitsus

 

Õigusaktid

Nimeseadus

Perekonnaseadus

Perekonnaseisutoimingute seadus

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM