Sindi Õpilasmalev

30.03.16
Registreerimine 2016. aasta  Sindi maleva rühmadesse  toimub  01-30.04.2016 a.

Toimumise aeg: suvi 2016.a.

Sindi 1: (06 juuni- 17 juuni 2016): Kauri Mitt

Sindi 2: (11-22 juuli 2016): Mart Nõmm

Sindi 3: (08-19 august  2016 ):  Mart Nõmm  ja Kauri Mitt


Töö: heakorratööd, haljastus

Rühma suurus:  kuni 13 malevlast; Sindi õpilasmalevasse võetakse vastu lapsi, kes on rahvastikuregistri järgi Sindi linna kodanikud.

Vanus: 13-19 a.

Õpilaste töötasu: 2.54

 

Registreerimiseks vajaliku avalduse leiab siit!


Avaldus saata: elektrooniliselt  e- postile  opilasmalev@sindi.ee või  paberkandjal Sindi Linnavalitsus, Pärnu mnt. 12 86705 Sindi.

 

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM