Uudised

« Tagasi

Ülevaade 9. mai 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati:
• eraldada vajaduspõhist peretoetust mais 2017 ühtekokku summas 495 eurot.
• kuulutada välja lihthange „Pärnu maantee osaline rekonstrueerimine" ja kinnitada hanketingimused. Pärnu mnt osalise rekonstrueerimistööde käigus tehakse asfaldi ülekate koos tasandusfreesimisega, vahetataks purunenud äärekivid ja vahetatakse sademevee restkaevud. Tasandusfreesimine ja ülekate tehakse ka Jaama tänaval Pärnu mnt ja Jaama tänava ristmikust ca 250 m2 ulatuses.
• lubada raiuda Aia tn 4 kinnistul asuv üks (1) toomingas, mis on osaliselt kuivanud ja kasvab naaberkinnistutele.