Uudised

« Tagasi

Ülevaade 5. mai 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati:
• muuta Sindi Linnavalitsuse 20.09.2016  korraldust nr 350 punkti 3, millega määrati Sindi Gümnaasiumi direktorile Ain Keerupi´le 2016/2017 õppeaastaks 5a ja  5b  ajaloo tundide õpetamise tööülesande eest 2016/17 õppeaastaks lisatasu 208,26 eurot kuus ja ning  6a  klassi loodusõpetuse tundide õpetamise, koormusega 5,0 ainetundi nädalas, tööülesande eest 95 eurot kuus.
Otsustati muuta „Õppetundide andmise ja klassijuhatamise luba" punkti 3 ning sõnastada see järgnevalt: „Määrata punktis 1 nimetatud tööülesande eest 2016/17 õppeaastaks lisatasu 217,39 eurot kuus ja punktis 2 nimetatud tööülesande eest 100 eurot kuus."
Rakendada muudatus tagasiulatuvalt alates 01.01.2017.a.