Uudised

« Tagasi

Ülevaade 11. mai 2017 volikogu istungist

Istungil otsustati:
• moodustada Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemisel moodustuva Tori valla valimiskomisjon 6-liikmelisena. Samas otsustati nimetada Tori valla valimiskomisjoni liikmeteks: Anne Annus Aino Vaarmaa, Eve Atka, Siiri Jõerand, Birgit Kuusk ja Merle Vunk ning valimiskomisjoni asendusliikmeks Renate Ribul.
• määrata Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemisel moodustuva Tori valla volikogu liikmete arvuks 23.
• moodustada Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemisel moodustuva Tori valla volikogu valimisteks üks 23-mandaadiline valimisringkond nr 1. Valimisringkond hõlmab Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna haldusterritooriumeid.