Uudised

« Tagasi

Keskkonnaagentuuri projektijuht Külli Tammur: Selgituseks nädalalehes Maa Elu ilmunud artiklile

Postimehes ilmus laupäevasest üritusest artikkel (http://maaelu.postimees.ee/4108535/sindi-paisu-lammutamist-voib-viivitada-valiujula), millest jääb aga kahetsusväärsel kombel kõlama üks väga meelevaldne seos – ujula rajamise käigus võib juhtuda sama, mis juhtus Nurme silla ehitamisel ning kaldad hakkavad sisse vajuma. Tahan paar lauset selgituseks öelda, et vähendada võimalust, et mõned artiklis toodud arvamused ja väited ei külvaks inimestes asjatult segadust ja hirmu.
Sindi väliujula rekonstrueerimiseks on koostatud ehitusprojekt, mille käigus viidi läbi ehitusgeoloogilised ja hüdrogeoloogilised uuringud ehk kõik vajalikud uuringud, et selgitada välja ehitustegevuse mõju kogu projektialale. Seega vastutab projekteerija selle eest, et kõik, mis projekti kirja sai on läbi arvutatud. Kui ehitamine toimub projekti järgi, ei kaasne mõjusid ümbritsevatele aladele, vajumisi ega maalihet – projekteerija ülesanne on koostada selline projekt, mis projektiväliseid alasid ei mõjuta. Teadmine, et ehitustööd on tehniliselt teostatavad ei teki keskkonnamõju hindamise käigus – ehitusuuringuid ja keskkonnamõju hindamist tehakse erinevatel eesmärkidel ja erinevate mõjude väljaselgitamiseks. Ei oleks mõeldavgi, et nii suurt projekti hakatakse ellu viima katse-eksitus meetodil, et hakkame kaevama ja vaatame, kas kallas variseb või ei varise. See teadmine peab olema olemas enne, kui midagi ehitama hakatakse ning selleks ehitusprojekt koos uuringutega koostatigi.

Külli Tammur
Projektijuht