Uudised

« Tagasi

Ülevaade 3. oktoobri 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati:
• eraldada vajaduspõhist peretoetust oktoobris 2017 summas 180 eurot.
• anda luba Nikulin Circus OÜ-le korraldada Sindi Seltsimaja territooriumil aadressil Pärnu mnt 44 etendus „IMEDE TSIRKUS" 14. oktoobril kell 17.00 ja 15. oktoobril kell 16.00.
• eraldada linna reservfondist 522 eurot Sindi Lasteaiale seoses rahvusvahelise õpetajate päevaga alljärgnevale õpetajale pikaajalise ja tulemusliku töö eest - Kadi Reiu 100 €; Marina Bobulis 100 €; Piia Veeroja 100 €. Samuti eraldada linna reservfondis 522 eurot Sindi Gümnaasiumile seoses rahvusvahelise õpetajate päevaga alljärgnevatele õpetajatele pikaajalise ja tulemusliku töö eest, alljärgnevalt: Kerdi Mihhailova 100 €; Merike Lilleleht 100 €; Viive Taaler 100 €;
Seoses rahvusvahelise õpetajate päevaga maksta huvitegevuse toetusest Sindi Gümnaasiumi ringijuhile tulemusliku töö eest alljärgnevalt: Marje Tilk 100 €. Eraldada linna reservfondist 174 eurot Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakoolile seoses rahvusvahelise õpetajate päevaga pikaajalise ja tulemusliku töö eest alljärgnevalt: Helle Salumäe 100 €. Seoses rahvusvahelise õpetajate päevaga maksta huvitegevuse toetusest Sindi Avatud Noortekeskuse ringijuhile tulemusliku töö eest alljärgnevalt: Viljar Viik 100 €.
• eraldada oktoobris 2017 hooldajatoetust kogusummas 240,30 eurot.
• eraldada oktoobris 2017 pensionäride ühekordset sotsiaaltoetust summas 15 840 eurot vastavalt esitatud nimekirjale.
• eraldada  paljulapseliste perede koolitoetust oktoobris 2017 summas 40 eurot.
• eraldada esimese klassi astuja toetust oktoobris 2017 summas 35 eurot.
• anda nõusolek Sindi linnas asuvate katastriüksuste Pärnu mnt 65 (katastritunnus 74101:001:0068) ja Pärnu mnt 67 (katastritunnus 74101:001:0067) piiride muutmiseks vastavalt lisatud piiride muutmise plaanile ning määrata moodustatavale katastriüksustele lähiaadressideks Pärnu mnt 65 ja Pärnu mnt 67 ning sihtotstarbe liigiks elamumaa (001; E) 100%.
• väljastada ehitusluba Sindi linnas, lähiaadressil Lühike tn 2 (katastri tunnus 74101:004:0196) paikneva kõrvalhoone laiendamiseks.
• eraldada linna reservfondist 515 eurot Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakoolile ettenägematute kulude katteks.