Uudised

« Tagasi

Ülevaade 12. septembri 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati:
• kinnitada Sindi linnale kuuluva korteriomandi 2748306, aadressil Tööstuse tn 5-1 Sindi linn kirjaliku enampakkumise tulemused ja tunnistada pakkumise võitjaks Liivo Lehiste. Võõrandada nimetatud korteriomand Liivo Lehiste`le hinnaga 7 222 eurot. Sindi Linnavalitsusel korraldada notariaalne ostu-müügilepingu sõlmimine ühe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast.
• kinnitada Sindi linnale kuuluva korteriomandi 3208706, aadressil Tööstuse tn 7-3 Sindi linn kirjaliku enampakkumise tulemused ja tunnistada pakkumise võitjaks Liivo Lehiste. Võõrandada käesoleva korralduse punktis 1 nimetatud korteriomand Liivo Lehiste`le hinnaga 6 222 eurot. Sindi Linnavalitsusel korraldada notariaalne ostu-müügilepingu sõlmimine ühe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast.
• eraldada esimese klassi astuja toetus septembris  2017 ühtekokku summas 885 eurot.
• anda luba  Sindi Gümnaasiumi direktorile Ain Keerupi´le 2017/2018 õppeaastaks 5a ja  5b  ajaloo tundide õpetamiseks ning  6a  klassi loodusõpetuse tundide õpetamiseks koormusega viis ainetundi nädalas ja määrata nimetatud tööülesande eest 2017/18 õppeaastaks lisatasu 218,75 eurot kuus. Lisaks anda luba Sindi Gümnaasiumi direktorile Ain Keerupi´le 2017/2018 õppeaastaks 11a klassi juhendamiseks ning määrata nimetatud tööülesande eest 2017/18 õppeaastaks lisatasu 105,00 eurot kuus.
• anda luba  Sindi Gümnaasiumi direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal Margit Rebane´le 2017/2018 õppeaastaks 7b klassi matemaatika tundide õpetamiseks koormusega viis ainetundi nädalas ja määrata nimetatud tööülesande eest 2017/18 õppeaastaks lisatasu 219,69 eurot kuus.
• anda luba  Sindi Gümnaasiumi direktori asetäitja majanduse alal Mart Nõmm´ele 2017/2018 õppeaastaks 7a klassi majandusõpetuse tundide õpetamiseks koormusega üks ainetundi nädalas ja määrata punktis 1 nimetatud tööülesande eest 2017/18 õppeaastaks lisatasu 43,75 eurot kuus.
• eraldada paljulapseliste perede koolitoetust septembris 2017 ühtekokku summas 920 eurot.
• lubada raiuda Pikk tn 14, Sindi kinnistul asuv üks kask. Puul on kahjustunud tüveosa, kasvab lähedal elamutele ja on murdumisohtlik. Väljastatava raieloa kõrvaltingimusena määrata kinnistu omanikule asendusistutuse kohustus ühe elupuu istutamiseks, kõrgusega juurekaelast 1-1,5 m ning istutusajaks - hiljemalt september 2019.