Uudised

« Tagasi

Ülevaade 8. augusti 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati:
• lubada raiuda Lõuna tn 7, Sindi kinnistul asuv üks elupuu. Puu kasvab elektriliinidesse ja määrib elamu fassaadi ning katust. Väljastatava raieloa kõrvaltingimusena määrata asendusistutuse kohustus järgmistel tingimustel:  istutamise koht – Lõuna tn 7, Sindi kinnistu; istutatavad puud – üks elupuu, kõrgusega 1-1,5 m juurekaelast; istutusaeg – hiljemalt september 2019.
• eraldada augustis 2017 hooldajatoetust kogusummas 250,52 eurot.