Uudised

« Tagasi

Ülevaade 1. augusti 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati:
• eraldada vajaduspõhist peretoetust augustis 2017 ühtekokku summas 360 eurot.
• esitada linnavolikogule eelnõud linnavara võõrandamiste kohta ning esitada volikogule määruse „Sindi linna haridusasutuste töötajate töötasustamise alused" eelnõu.