Uudised

« Tagasi

Ülevaade 11. juuli 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati:
• lubada raiuda Kanarbiku 12 kinnistu ja Mänguvälja põik tänava vahelisel alal asuv üks murdumisohtlik ja viltu kasvav kask, Kesktänav 2 kinnistul asuvad kakskümmend kuuske, kaks kaske ja vaher, Kesktänav 16 ja Kanarbiku tänava vahelisel alal asuvad kolm kuivanud kuuske ning Metsa tn 6 kinnistul isetekkeline puittaimestik (võsa ja puud mille diameeter kännu kõrgusel ehk 15 cm kõrgusel maapinnast on kuni 15 cm). Metsa 6 kinnistul kuuluvad säilitamisele suured (kännu diameetriga üle 15 cm) kased.
• eraldada juulis 2017 hooldajatoetust kogusummas 265,86 eurot.
• eraldada vajaduspõhist peretoetust juulis 2017 kogusummas 450 eurot.