Uudised

« Tagasi

Ülevaade 13. juuni 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati:
• võtta vastu määrus valimisjaoskondade moodustamiseks. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 11 lõike 3 ja § 22 lõike 2 ning § 47 lõike 2 alusel.
§ 1. Valimisjaoskondade arv ja piirid
Tori valla volikogu valimisteks moodustatakse Tori valla, Are valla, Sindi linna, Sauga valla, haldusterritooriumil 1 valimisringkonnas 8 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.
§ 2. Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad
Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
1) valimisjaoskond nr 1 - Selja mnt 2, Tori alevik, Tori vald, Pärnu maakond;
2) valimisjaoskond nr 2 - Rakvere mnt 15, Selja küla, Tori vald, Pärnu maakond;
3) valimisjaoskond nr 3 - Keskuse tee 4, Jõesuu küla, Tori vald, Pärnu maakond;
4) valimisjaoskond nr 4 - Pärivere tee 17, Are alevik, Are vald, Pärnu maakond;
5) valimisjaoskond nr 5 - Tootsi tee 6, Suigu küla, Are vald, Pärnu maakond;
6) valimisjaoskond nr 6 - Pärnu mnt 44, Sindi linn, Pärnu maakond;
7) valimisjaoskond nr 7 - Selja tee 1a, Sauga alevik, Sauga vald, Pärnu maakond;
8) valimisjaoskond nr 8 - Kellukese tee 5, Tammiste küla, Sauga vald, Pärnu maakond.
§ 3. Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
(1) Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:
1) valimisjaoskond nr 1;
2) valimisjaoskond nr 4;
3) valimisjaoskond nr 5;
4) valimisjaoskond nr 6;
5) valimisjaoskond nr 7.
(2) Eelhääletamise päevadel korraldab lisaks eelhääletamisele ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist:
1) valimisjaoskond nr 3.
§ 4. Valimisjaoskonnad kohaliku omavalitsuse täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele
Valimisjaoskonnad, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse täpsusega, on:
1) valimisjaoskond nr 1 aadressil Selja mnt 2, Tori alevik, Tori vald, Pärnu maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Tori vald;
2) valimisjaoskond nr 4 aadressil Pärivere tee 17, Are alevik, Are vald, Pärnu maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Are vald;
3) valimisjaoskond nr 6 aadressil Pärnu mnt 44, Sindi linn, Pärnu maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Sindi linn;
4) valimisjaoskond nr 7 aadressil Selja tee 1a, Sauga alevik, Sauga vald, Pärnu maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Sauga vald.

• väljastada raieluba ja lubada raiuda Pikk tn 16, Sindi kinnistul asuv üks (1) kask, mille üks harudest murdus tormiga. Ohutuse tagamiseks on vajalik allesjäänud osa puust raiuda.
• eraldada linna reservfondist 3992 (kolm tuhat üheksasada üheksakümmend kaks) eurot, Sindi Vana ja Uue kalmistu puuhooldustööde teenuse eest maksmiseks. Korralduse ärakiri esitada tutvumiseks volikogu eelarve ja arengukomisjonile.
• väljastada kasutusluba Sindi linnas, lähiaadressil Lõuna tn 7 katastriüksus (katastri tunnus 74101:004:0309), püstitatud elamu kasutuselevõtuks.
• eraldada juunis 2017 hooldajatoetust kogusummas 240,30 eurot.