Uudised

Eesti 100 tamme

Sindi linnavalitsus kutsub kõiki linnaelanikke ja organisatsioone osalema projektis Eesti 100 tamme. Eesti Vabariigi 100 juubeliaastal rajatakse üle Eesti 100 tamme tammikuid. Need on pargid,...

Ülevaade 13. aprilli 2017 volikogu istungist

Volikogu liikmetele tegi ettekande Pärnumaa konstaablijaoskond piirkonnapolitseinik Piret Dreimann, milles tutvustati Pärnu konstaablijaoskonna tegevust ning registreeritud süü – ja väärtegusid,...

Pärnu-Jaagupi spordihoones selgitatakse välja Pärnumaa parimad lauatennises

Pärnumaa 2017. aasta individuaalsed lauatennisemeistrivõistlused toimuvas 23. aprillil algusega kell 10.00 Pärnu Jaagupi spordihoones. Võistlustest saavad osa võtta kõik Pärnu linnas ja maakonnas...

Alates reedest hakkab üle Eesti kehtima tuleohtlik aeg

Viimase aja suur maastikupõlengute arv näitab, et Eestis on alanud tuleohtlik aeg. Päästeameti peadirektori käskkirjaga määratakse tuleohtliku aja alguseks kogu Eesti territooriumil 14. aprill...

Käsil on ettevalmistused nelja omavalitsuse ühinemiseks

Eelmisel neljapäeval ja reedel toimus Are, Sauga ja Tori valla ning Sindi linna ühisseminar. Ühisseminarile olid kutsutud nelja omavalituse ametnikud ja juhid, keda kokku pea 50 inimest....

Ülevaade 11. aprilli 2017 linnavalitsuse istungist

Sindi Linnavolikogu 13. oktoobri 2005 otsusega nr 110 kehtestatud Sindi linna üldplaneeringuga on määratud maakasutuse põhisihtotstarvete alad – peamine maakasutuse viis ning sellega seonduvad...

Sindi ööbik 2017 on Marion Tõldsepp

Läinud pühapäeval toimus seltsimajas Sindi linna laste lauluvõistlus „Sindi Ööbik 2017". Lauluvõistlusest võtsid osa Sindi linna 3 -19 aastased laululapsed viies vanuserühmas. Igast...

Sindi võimlemispeost võttis osa 150 noort võimlejat

Laupäeval toimus seltsimajas Sindi võimlemispidu 2017, millest võttis osa 150 noort võimlejat ja tantsijat Sindist, Pärnust ja Kilingi-Nõmmest. Sindi noortekeskuses on võimlejaid juba 2005....

Linnaraamatukogu tähistas rahvusvahelist lasteraamatupäeva

Kõige raamatukogusõbralikum õpetaja on Reine Tänav!

Ülevaade 4. aprilli 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati: • lugeda ajavahemikul 31.07.2017- 28.02.2018 korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kinnistu aadressil Veski 1a, Sindi. • eraldada märtsis 2017 hooldajatoetust kogusummas...

Sindi teeb Eesti riigi sünnipäevaks kingituse

Eesti riik saab 2018. aastal saja-aastaseks, mida tähistame üheskoos 2017. aasta aprillist 2020. aasta veebruarini. EV100 programm algab käesoleva aasta aprillis, mil möödub sada aastat eestlaste...

Ülevaade 28. märtsi 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati: • kinnitada lapsehoiuteenuse taotlemise vorm vastavalt lisale 1 ning sotsiaalteenuste rahastamise taotlemise vorm vastavalt lisale 2. • võtta vastu Raho Forell...

Eesti meistrivõistlused juhtrajasõidus Haapsalus

25.- 26 märtsil toimusid Haapsalus järjekordsed Eesti Meistrivõistlused Haapsalus. Kohal oli nii  vabariigi paremik, kui ka neid, kes esimest korda oma oskused proovile pani. Kokku ligi 40...

Sindi haridustöötajad ja kultuuritegijad said kokku mõttetalgutel

Veebruarikuu lõpust Sindi haridus- ja kultuurinõuniku ametis alustanud Mart Tõnismäe kutsus 24. märtsiks kokku linna haridus- ja kultuuritöötajad, et üheskoos arutleda kultuuri ja hariduse...

Süütame üheskoos noorte laulu- ja tantsupeo “Mina jään” tule ja ehime Eestimaad EV100 alguse puhul

XII noorte laulu- ja tantsupeoks valmistujad tähistavad pühapäeval, 16. aprillil Eesti Vabariik 100 programmi ETV eetris kontserdiga "Teel laulu- ja tantsupeole", mille järel süüdatakse...

Tulemas on suvetegevuse mess!

Veeda suvi kasulikult ja põnevalt! Suvetegevuste mess 30. aprillil kell 12-17 Pärnu Kaubamajakas

Valmis DigiTee internetivõrgu planeering

DigiTee projekti eesmärk on viia valguskaablil põhinev ülikiire internetiühendus kõigisse Pärnumaa kodudesse, ettevõtetesse ja asutustesse, kus seda vajatakse. Vajaduste väljaselgitamiseks viidi...

Ülevaade 21. märtsi 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati: • väljastada kasutusluba Sindi linnas, lähiaadressil Kirsi tn 9 katastriüksus (katastri tunnus 74101:003:0247), ümberehitatud ja laiendatud  aiamaja elamuna kasutusele...

Arboristid alustasid Wöhrmanni alleel puuhoolduslõikust

Täna hommikul (20.03.) alustasid arboristid OK Acer OÜ-st Wöhrmanni alleel puuhoolduslõikuse töid. Linnavalitsus tunnistas hanke „J. C. Wöhrmanni puiestee puude hoolduslõikus" edukamaks OK Acer OÜ...

Algas kümnes Teeme Ära talgukevad ja talgute kirjapanek 6. mai talgupäevaks

Kõik inimesed, vabaühendused, ettevõtted ja organisatsioonid saavad alates eilsest (15.03.) oma talguid üles märkida talguveebis aadressil www.teemeara.ee , et kutsuda eestimaalasi osalema maikuu...