Uudised

Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Pärnu Lahe Partnerluskogu ja Mulgimaa Arenduskoda on käivitanud koostööprojekti piirkonna ühiseks tootearenduseks ja turunduseks

Head ettevõtjad! Koostöös kolme Leader tegevusgrupiga – Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Pärnu Lahe Partnerluskogu ja Mulgimaa Arenduskoda, oleme käivitanud koostööprojekti piirkonna ühiseks...

Ülevaade 15. novembri 2017 linnavalitsuse istungist

„Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" alusel moodustus valimistulemuste väljakuulutamise päeval s.o 11.11.2017 Are valla, Sauga valla, Sindi linna ja Tori valla...

Tori Vallavolikogu uue koosseisu istung

Tori Vallavolikogu uue koosseisu istung toimub 16. novembri 2017 kell 15.00 Are vallamajas aadressil Pärivere tee 17, Are alevik Päevakord: 1. Tori Vallavolikogu esimehe valimine 2. Tori...

Uue Tori valla koduleht on koostamisel

Uus Tori valla koduleht on koostamisel ja kättesaadav siin: http://tori.kovtp.ee/

Tori Vallavolikogu liikmed on registreeritud

Vastavalt haldusterritoriaalse korralduse muutmise ehk ühinemise aluseks olnud Vabariigi Valitsuse määrusele tekib uus omavalitsus valimistulemuste väljakuulutamise päeval. Valimistulemuste...

Ülevaade 7. novembri 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati: • eraldada MTÜ TanSpo Arendus (Tantsukool MP-Dance) õpilaste Evelin Saulite, Marleen-Leonella Tõniste, Lotta Agafonov ja Marleen Mets osalist sõidukulude katmist 23.-25....

KredEx viib Sindi Gümnaasium õpilased tutvuma Pärnumaa ettevõtetega

KredEx saadab Sindi Gümnaasium õpilased tutvuma kohalike tööandjatega, et äratada noortes huvi kodukandi karjäärivõimaluste vastu. KredExi karjääriretkede raames avaneb 10.  ja 11. ...

Ülevaade 31. oktoobri 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati: • väljastada kasutusluba lähiaadressil Kuldnoka tn 10, Sindi linn (katastri tunnus 74101:006:0117) püstitatud elamu kasutuselevõtuks. • tunnistan kehtetuks Sindi...

Tegevustoetuste esitamise tähtaeg läheneb!

Sindi linnavalitsus võtab mittetulundusühingutelt ja seltsidelt vastu taotlusi tegevustoetuse saamiseks. Tegevustoetuse saamiseks tuleb esitada Sindi linnavalitsusele vormikohane taotlus...

Ülevaade 24. oktoobri 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati: • määruse „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord" ja projektide hindamise komisjoni 20.10.2017.a koosoleku protokolli alusel eraldada toetust projektile „Varude...

Vabariigi Valimiskomisjon ei rahuldanud Käde Kalamehe kaebust

Pärast Tori vallavolikogu valimistel antud häälte ülelugemist Tori valla valimiskomisjoni poolt, on volikokku pääsenute nimekirjas toimunud muudatus. Kehtivate häälte arv langes nelja hääle...

Jõulumäe 33. metsajooks ja tervisekäimine toimub 12. novembril 2017

Hea jooksusõber! Jõulumäe 33. metsajooks ja tervisekäimine toimub novembrikuu teisel pühapäeval, 12. novembril 2017 . Jõulumäe kaunis luitemännikus joostakse metsajooksu juba 33. korda....

Sindi Seltsimaja juurde rajataks vabaaja väljak

Sindi Seltsimaja esisel murualal algas Sindi linna vabaaja veetmise asfalteeritud väljaku rajamine, mida rahastatakse põhiosas riigieelarvelise toetuse vahenditest. Toetus eraldati läbi...

Ülevaade 17. oktoobri 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati: • kinnitada Sindi linnale kuuluva korteriomandi 2748306, aadressil Tööstuse tn 5-1 Sindi linn kirjaliku enampakkumise tulemused ja tunnistada pakkumise võitjaks Liivo Lehiste....

Tori vallavolikogu valimistel antud häälte ülelugemine tõi volikogu liikmete nimekirja muudatused

Pärast Tori vallavolikogu valimistel antud häälte ülelugemist Tori valla valimiskomisjoni poolt, on volikokku pääsenute nimekirjas toimunud muudatus. Valimisliit Loogiline Pärnumaa sai lisaks...

Uues tekkivas Tori vallas sai volikogus enamuse valimisliit Uus Koduvald

Esialgsetel andmeil võitis Sindi linnas pühapäeval, 15. oktoobril, toimunud Tori vallavolikogu valimised valimisliit Uus Koduvald, kelle poolt hääletas 1592 inimest ehk 33.9% valijatest, ...

Tori Vallavolikogu valimistel antud häälte ülelugemine

Tori Vallavolikogu valimistel antud häälte ülelugemine 16. oktoobril 2017 kell 10.00 Sauga Vallavalitsuses (Sauga alevik, Selja tee 1a, ruum nr 203).

Ülevaade 10. oktoobri 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati: • nimetada Sindi Lasteaia hoolekogusse Sindi Linnavalitsuse esindajana Mart Tõnismäe ja kinnitada Sindi Lasteaia 2017/2018 õppeaasta hoolekogu koosseis järgmiselt: Tanel...

Õpetajate päeva tänuõhtul tunnustati linna pedagooge

Läinud reedel, 6. oktoobril, kogunesid Sindi Seltsimajja Sindi linna haridustöötajad, austamaks linna haridusasutuste aasta õpetajaid. Tänuõhtul osalejatele pakkus meeleolumuusikat...