Uudised

Ülevaade 25. juuli 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati: • lubada raiuda Kuldnoka tn 15 kinnistul asuvad üksteist kaske, kaks mändi ja neli leppa. Puud on kasvanud võsast suurteks puudeks ja likvideeritakse kinnistu korrastamise...

Maakonna kuldpulmapaare oodatakse austamispäevale

Pärnu Maavalitsus korraldab 11. oktoobril 2017 kell 14 maavalitsuse saalis järjekordse, seekord kahekümnenda,  maakonna kuldpulmapaaride austamispäeva. Sellele pidulikule sündmusele on oodatud...

Sindi Gümnaasiumi õpetaja Lembit Roosimäe tunnistati Pärnumaa populaarseimaks haridus- ja kultuuritöötajaks

C. R. Jakobsoni stipendiumi konkursi žürii valis Pärnumaa populaarseimaks haridus- ja kultuuritöötajaks Sindi gümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Lembit Roosimäe. Jakobsoni stipendium...

Koolitus erivajadustega tööealistele noortele

Tunned end puude või erivajaduse tõttu ebakindlalt? Haridustase pole see, millest unistad? Tahaksid midagi teisti teha, kuid julgusest jääb puudu? Siis tule koolitusele parandama oma...

Sindi ujula süvendustööde keskkonnamõjude hindamise avalikustamine

Keskkonnaamet teatab Pärnu jões Sindi väliujula süvendustööde keskkonnamõju  hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.   Keskkonnaamet...

Ülevaade 11. juuli 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati: • lubada raiuda Kanarbiku 12 kinnistu ja Mänguvälja põik tänava vahelisel alal asuv üks murdumisohtlik ja viltu kasvav kask, Kesktänav 2 kinnistul asuvad kakskümmend kuuske,...

Kakskeelse rühma avamine Sindi Lasteaias

Oleme reorganiseerimas Sindi Lasteaia venekeelset rühma kakskeelseks rühmaks. Rühmas toimub osa õppekasvatustegevusest eesti-, osa vene keeles. Sel moel lapsed omandavad mõlemad keeled. ...

Sindi linnas peeti jaanikuid

Selle aasta Sindi linna jaanik peeti taas Helmondi peo- ja toidutare territooriumil, kuhu oli kokku tulnud arvestatav hulk Sindi linnaelanike ja linna külalisi. Traditsiooniliselt pakuti...

Sindi Gümnaasiumi lõpetas 60. lend

Päev enne Võidupüha oli Sindi Gümnaasiumis pidulik päev, kui koolis toimus 9. ja 12. klassi  lõpuaktus. Õhtupoolikul kogunesid kooli aulasse põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajad, keda olid...

Võidupüha maraton ja mälestustule tervitamine Sindis

Alates 2012. aastast korraldatav Pärnumaa Võidupüha maraton toimus tänavugi 22. juunil. Keskpäeval süüdati Toris Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus mälestustuli vabaduse eest võidelnud...

Ülevaade 20. juuni 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati: • anda luba Sindi Noortevolikogu algatusgrupile 25.06.2017 kell 16.00-22.30 Sindi väliujula ja välijõusaali hooaja avamise ürituse korraldamiseks. • anda luba Pärnu...

Alates 1. juulist 2017 hakkavad kehtima Pärnu linnaliinidel ja lähiliinidel (liinid nr. 39, 40 – Sindi ja nr. 57 - Sauga) elektroonilised bussikaardid

Alates 1. juulist 2017 kehtib Pärnu linnaliinidel ja lähiliinidel (liinid nr. 39, 40 – Sindi ja nr. 57 - Sauga) elektroonilisel bussikaardil põhinev piletisüsteem. Piletihinnad ja soodustused...

Võidupüha maratonijooksjad viivad mälestustule Pärnusse

Sintlastel on võimalus Tori mälestuskirikus süüdatud mälestustulest läita oma jaanituli

Ülevaade 13. juuni 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati: • võtta vastu määrus valimisjaoskondade moodustamiseks. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 11 lõike 3 ja § 22 lõike 2 ning § 47 lõike 2...

Riik pakub tasuta õigusabi

SUL ON ÕIGUS SAADA                            KVALITEETSET ÕIGUSABI              ...

Pärnu maakonna planeeringu Soomaa piirkonna teemaplaneeringu avalik väljapanek ja avalikud arutelud

Soomaa piirkonna teemaplaneering koostatakse kehtivate Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringute täpsustamiseks ning piirkonna erinevate arengudokumentide sidumiseks. Kuna planeeringuala hõlmab ka...

Ülevaade 8. juuni 2017 volikogu istungist

Istungil otsustati: • võtta vastu Sindi linna 2017. aasta I lisaeelarve. 2017.aasta eelarves oli vajalik teha muudatusi seoses sihtotstarbeliste summade laekumisega. • kinnitada Sindi linna 2016....

Saab registreeruda Sindi linna hoovimüügi päevadele

Auväärne sintlane ! Sul kindlasti on kodus väärt kraami, mis on jäänud toa või kuurinurka seisma. Võib olla isegi ju juhus, et kapiuksed ei mahu lihtsalt kinni, sest asju on liiga palju....

Sindis tähistati Eesti lipu aastapäeva

Eesti lipu 133. aastapäeva tähistati ühiselt liituvate valdadega.