Teated

« Tagasi

Sindi Linnavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaalnõuniku ametikoha täitmiseks

Sindi Linnvalitsus kuulutab välja konkursi  sotsiaalnõuniku ajutise ametikoha täitmiseks (tähtajaline töökoht  ametniku  lapsehoolduspuhkusel viibimise ajaks).
Tööülesanded:
-  sotsiaalhoolekandelise abi korraldamine;
-  linnavalitsuse ja –volikogu informeerimine valdkonnaga seonduvast ning õigusaktide eelnõude ettevalmistamine;
-  sotsiaalhoolekande eelarve koostamine ja eelarve üle arvestuse pidamine.
Nõuded kandidaadile:
-vastavus avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatud tingimustele;
-sotsiaaltööalane kõrgharidus;
-eesti  keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus suhtlustasandil;
-empaatiavõime, pingetaluvus, kohusetunne, meeskonnatöö oskused;
-töövaldkonnaga seotud seadusandluse tundmine ja oskus töötada vajalike andmebaasidega;
-haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
-B-kategooria juhiload.
Omalt poolt pakume:
-vastutusrikast ja mitmekesist tööd;
- enesetäiendamise võimalusi;
- avalikus teenistuses ettenähtud soodustusi.
  Palk: 1008,00
Tööle asumise aeg: Kindlal kuupäeval : 12.09.2016
Kandideerijatel esitada 22. augustiks 2016. a avaldus koos omakäelise kinnitusega, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduse sätestatud nõuetele, motivatsioonikiri, elulookirjeldus või CV, tunnistuse või diplomi koopia vajaliku hariduse kohta. Nõutavad dokumendid esitada postiga Sindi Linnavalitsuse aadressile Pärnu mnt 12, 86705 Sindi või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile sindi@sindi.ee, märgusõna „KONKURSS".

Konkursi täpsemate tingimustega saab tutvuda avaliku teenistuse veebilehel.
 


Eelinfo

Mis toimub?

Statistika

Rahvaarv: 4142
Pindala: 5,01 km² km²
Koole: 1