Teated

« Tagasi

Raho Forell detailplaneeringu algatamine

Sindi Linnavalitsus teatab, et algatas 03.02.2015 korraldusega nr 41 Raho Forell detailplaneeringu.
Planeeringuala hõlmab Sindi linnas Kalamaja tee 1 ja 3 katastriüksust (katastritunnused 7401:001:0091; 74101:001:0089)
Planeeringu eesmärgiks on välja selgitada tehnilised ja keskkonnaalased võimalused ja vastuolud planeeritaval maa-alal kalaseirehoone püstitamiseks, et sellega võimaldada õiguspärastada Kalamaja tee 1 katastriüksusele juba püstitatud hoone ning peasissekäigu juurde ühe uue laohoone püstitamise võimalused. Teostada kahe katastriüksuse vahelise piiri korrektuur selliselt, et kogu õiguspärastatav hoone paikneks ainult Kalamaja tee 1 katastriüksusel.
Planeeringust huvitatud isik on kinnistute Kalamaja tee 1 ja 3 omanik OÜ Raho
Linnavalitsus otsustas mitte algatada Raho Forell detailplaneeringule KSH, sest planeeringuga kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga ja seoses tehislikes tingimustes kaubakala kasvatamisega  on  planeeritaval alal KSH juba varemalt läbi viidud.  

Eelinfo

Mis toimub?

Statistika

Rahvaarv: 4142
Pindala: 5,01 km² km²
Koole: 1