Uudised

22.11.2017 Ülevaade 21. novembri 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati: • eraldada novembris 2017 toimetulekutoetust ühtekokku summas 2060,18 eurot. • täiendada Sindi Linnavalitsuse 07. novembri 2017 korraldust nr 425 „Nõusoleku andmine linnavara koormamiseks (Jõe tänav, Vee tänav, Ringi tänav L4, ...  Loe edasi »

20.11.2017 Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Pärnu Lahe Partnerluskogu ja Mulgimaa Arenduskoda on käivitanud koostööprojekti piirkonna ühiseks tootearenduseks ja turunduseks
17.11.2017 Ülevaade 15. novembri 2017 linnavalitsuse istungist
14.11.2017 Uue Tori valla koduleht on koostamisel
13.11.2017 Tori Vallavolikogu uue koosseisu istung

Teated

03.11.2017 Raho Forell detailplaneeringu kehtestamine

Sindi Linnavalitsus algatas 03.02.2015 korraldusega nr 41 Raho Forell detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab Sindi linnas Kalamaja tee 1 ja 3 katastriüksust (katastritunnused 7401:001:0091; 74101:001:0089) Planeeringu eesmärgiks on välja selgita...  Loe edasi »

27.09.2017 Sindi Linnavalitsus müüb kirjaliku enampakkumisel linnale kuuluvad korteriomandid
15.09.2017 Supluse tn 1 detailplaneeringu avalik väljapanek

Sindi linnast

Sindi asub Pärnu jõe kaldal, 14 km kaugusel Pärnu kesklinnast
Linna pindala on 5,01 km2
Elanike arv 1.jaanuari 2017 seisuga 3 899
Sindi on väga roheline (25 parki ja roheala, mis moodustab ca 1/7 linna territooriumist ) ning
rikkaliku ajaloopärandiga (riikliku kaitse all olevaid mälestisi on 62).
Linnaõigused sai Sindi 1. mail 1938.
Sindis asub Eesti vanim järjepidevalt tegutsev lasteaed (alates 1892). Siinne kool asutati juba aastal 1837. Sindis tegutsevad muusikakool, noortekeskus, raamatukogu ning seltsimaja.
Sindi muuseum asub Eesti esimese Tarvitajate Ühisuse majas.
Sindis asuvad mitmed tööstusettevõtted ning trükikoda.

 

Loe edasi...

Vaated